Dansk Husflid Holstebro

 

 

Generalforsamling

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

På Mejrup Skole, Mejrup Kirkevej 3, Mejrup

Torsdag den 15. marts 2015 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent + referent

2.                   Aflæggelse og godkendelse af årsberetning

3.                   Aflæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4.                   Drøftelse af aktiviteter

5.                   Indkomne forslag

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.                   Valg af revisor og revisorsuppleanter

8.                   Vedtagelse af kontigent for 2019

9.                  Evt.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.

 

Bestyrelsen