Generalforsamling

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

På Mejrup Skole, Mejrup Kirkevej 3, Mejrup

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent + referent

2.                   Aflæggelse og godkendelse af årsberetning

3.                   Aflæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4.                   Drøftelse af aktiviteter

5.                   Indkomne forslag

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.                   Valg af revisor og revisorsuppleant

8.                   Vedtagelse af kontingent for 2019

9.                  Evt.

 Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.

Bestyrelsen

 

KONTAKT


Dansk Husflid Holstebro
Sigvej 3
7550 Sørvad

Telefon: 9743 8262

Mail: sigvej47@gmail.com

Medlem af Fora